The Beaty That Still Remains - Det Norske Jentekor / Sundal-Ask, Anne Karin (dirigent)

The Beaty That Still Remains - Det Norske Jentekor / Sundal-Ask, Anne Karin (dirigent)

Pris: 249 kr

Produktinformasjon

  • Det Norske Jentekor setter med denne innspillingen det ukrenkelige menneskeverdet i sentrum med musikk av Marcus Paus og Maja S.K. Ratkje
  • 2L157SABD Produktnummer:
  • Det Norske Jentekor / Sundal-Ask, Anne Karin (dirigent) Produsent:
  • 1SABD Format:
  • 2020 Produksjonsår:
  • http://lawostore.no/vare/17202Forkortet URL:

Produktbeskrivelse

 

«Jeg fikk et flyktig glimt av forståelse, men så ble jeg på egoistisk vis igjen fanget opp av mine egne problemer og gleder», sier Anne Frank i sin dagbok, som danner grunnlaget for The Beauty That Still Remains. Dette er tanker vi alle konfronteres med, i møte med urett som ikke angår oss selv, og denne innspillingen aktiverer et gripende musikalsk introspekt i universelle verdier som empati og troen på det gode i mennesket. Asylos tar for seg tilhørighet og utenforskap og antyder likheten mellom fortidens pilegrimer og nåtidens flyktninger. Det Norske Jentekor setter med denne innspillingen det ukrenkelige menneskeverdet i sentrum. Musikken av Marcus Paus og Maja S.K. Ratkje omfavner på kontrasterende vis den kraften humanismen og håpet bærer selv midt i det groteske, og formidler gjennom fortidens testamenter hvor aktuell denne tematikken fortsatt er idag.