A Quiet Beauty - Works by Kvandal - Tobiassen, Arnfinn (organ) / Johnson, Lina (soprano)

A Quiet Beauty - Works by Kvandal - Tobiassen, Arnfinn (organ) / Johnson, Lina (soprano)

Pris: 132 kr

Før: 189 NOK

: 132 NOK

Rabatt: 30 %

Produktinformasjon

  • Denne utgivelsen er en hyllest til Johan Kvandals virke som både komponist og kirkemusiker. Til tross for sin suksess på andre musikalske områder, fortsatte han trofast å traktere orgelet i Vålerengen kirke (som den het den gang) fra 1959 og helt fram til 1974.
  • LWC1203 Produktnummer:
  • Tobiassen, Arnfinn (organ) / Johnson, Lina (soprano) Produsent:
  • CD Format:
  • 2020 Produksjonsår:
  • http://lawostore.no/vare/19472Forkortet URL:

Produktbeskrivelse

 

KIRKEMUSIKEREN KVANDAL

Denne utgivelsen er en hyllest til Johan Kvandals virke som både komponist og kirkemusiker. Til tross for sin suksess på andre musikalske områder, fortsatte han trofast å traktere orgelet i Vålerengen kirke (som den het den gang) fra 1959 og helt fram til 1974. Brorparten av verkene på platen er skrevet i denne perioden. Organist Arnfinn Tobiassen har lenge hatt en drøm om å formidle denne delen av Kvandals virke, som springer ut av både den gamle kirkemusikken (dvs. gregorianikken og hymnene), tradisjonen i folkemusikken og det norske, og tekstene/bønnene som er knyttet til disse verkene.

Gjennom Kvandals egen stil leder han oss til nye uutforskede områder ved å kombinere det beste av f.eks. Romantikkens drama og Neo-klassisismens nøkternhet. Ved å bruke det vakre Verschueren-orgelet i Vår Frelsers kirke i Haugesund på denne innspillingen, er det mange ting som faller på plass. Den gamle helmekaniske stilen holdes i hevd, men også den myke og noen ganger svevende 1800-talls-klangen, som kler musikken veldig godt. Dette er musikk som er skrevet for en stor stemme og et stort orgel (i et stort rom!). 

«This Norwegian soprano deserves to go far» skrev britiske Opera Magazine om Lina Johnson i 2018. Hun debuterte på Det Kongelige Teater i København i 2011 og Den Norske Opera og Ballett i 2012, og har siden gjestet utallige operahus med hovedroller som spenner fra Mozart, bel canto og tysk senromantikk til nykomponerte operaer.

Organist Arnfinn Tobiassen har sin utdannelse fra Royal Academy of Music i London. Han er kantor med base i Olavskirken på Avaldsnes (Karmøy), hvor han leder menighetens omfattende musikk- og kulturarbeid. Tobiassen var kunstnerisk og daglig leder for Norsk orgelfestival i perioden 2015-2019. Han er også aktiv som konsertmusiker i inn- og utland, og har vunnet priser i store, internasjonale konkurranser.

 

CHURCH MUSICIAN KVANDAL

This release is a tribute to Johan Kvandal’s career as both composer and church musician. Despite his success in other musical arenas, he faithfully remained as organist of Vålerengen Church (as it was called then) from 1959 all the way up to 1974. The better part of the works on this album were written in this period. Organist Arnfinn Tobiassen has long nurtured the dream of communicating this part of Kvandal’s activity, which arises out of older church music (i.e. Gregorian chant and hymns), Norwegian and folk music traditions, and the texts/prayers associated with these works.

By virtue of Kvandal’s own style, he leads us into new, unexplored territory by combining, for example, the best of the drama of Romanticism and the sobriety of Neoclassicism. By using the beautiful Verschueren organ in Our Saviour’s Church in Haugesund for this recording, many things fall into place. The older, more mechanical style is retained, but also the soft and at times gliding nineteenth-century sound that suits the music very well. This is music written for a big voice and a big organ (in a big room!).

“This Norwegian soprano deserves to go far”, the British Opera Magazine wrote about Lina Johnson in 2018. She debuted at the Royal Danish Opera in Copenhagen in 2011 and at the Norwegian National Opera and Ballet in 2012. Since then she has guest-starred at numerous opera houses with a repertoire of leading roles embracing Mozart, bel canto, German late Romantic, and contemporary operas.

Organist Arnfinn Tobiassen completed his studies at the Royal Academy of Music in London. He is Director of Music at the historically important St. Olav’s Church in Avaldsnes on the island of Karmøy, where he leads the congregation’s extensive music and cultural programme. From 2015 to 2019 Tobiassen was Artistic Director of the Norwegian Organ Festival. He is active as concert musician in Norway and abroad, and he has won prizes in international competition. 

 

ANMELDELSER/REVIEWS

"[...] Lina Johnson har en flott og sterk stemme, samtidig som hun kler de mer vare og pinible strofene på en nydelig måte. Og organist Arnfinn Tobiassens spill på Verschueren-orgelet i Vår Frelsers kirke i Haugesund er av det meget fine slaget. Dette er en viktig innspilling - der musikerne henter frem musikk som ikke til daglig er å høre. Slik skapes det referanser - både for andre musikere og for publikum. Kvandal pendlet mellom de ulike stilarter i sin komponistgjerning - og det er interessant å legge merke til Kvandals bruk av orgelet - både med virtuositet og som ledsagende stemme til sangen." Trond Erikson, Den klassiske CD Bloggen, 23.10.2020