Stille som sne - Kvindelige Studenters Sangforening

Stille som sne - Kvindelige Studenters Sangforening

Pris: 169 kr

Før: 199 NOK

: 169 NOK

Rabatt: 15 %

Denne varen er på lager hos oss 27/11/2020.
Kjøp den allerede nå og få den tilsendt så snart vi har den. Denne varen vil bli markert som "Forhåndskjøp" på din kvittering

Produktinformasjon

  • Snøen er ren og rolig. Den gjør luften klarere, omgivelsene mykere, og «tysser blidt på de stemmer, som for højlydt taler». Den tilbyr en ny start. I vår tid har julebudskapet langt på vei blitt allment. Det snakkes om fred og forsoning, kjærlighet, håp og raushet; idealer vi alle kan og bør søke mot.
  • LWC1209 Produktnummer:
  • Kvindelige Studenters Sangforening Produsent:
  • CD Format:
  • 2020 Produksjonsår:
  • http://lawostore.no/vare/20155Forkortet URL:

Produktbeskrivelse

 

«DER ER INGENTING I VERDEN, DER KAN MILDNE SOM SNE»

Snøen er ren og rolig. Den gjør luften klarere, omgivelsene mykere, og «tysser blidt på de stemmer, som for højlydt taler». Den tilbyr en ny start. I vår tid har julebudskapet langt på vei blitt allment. Det snakkes om fred og forsoning, kjærlighet, håp og raushet; idealer vi alle kan og bør søke mot. Særlig i en tid da vår del av verden er mer urolig og uforutsigbar enn på lenge. Motsetninger tydeliggjøres, og det kan være vanskelig å høre hva som blir sagt gjennom støyen fra alle som mener de har rett.

Men julesangene forteller om et lys som tennes og gir verden håp. Om noe større som senkes over menneskenes hverdagsliv og står midt iblant dem, om å se det store i det lille. Ønsket om fred, oppfordringen til å hegne om hverandre, kommer tydeligere frem i julen, og må ikke glemmes når høytiden er over. Kanskje kan «Stille som sne» være en hjelp til å huske nettopp dette, og videreføre budskapet i tittelen på KSS’ første juleplate, «Arme jord, ha jolefred»?

«Stille som sne» består av både kjente og mer ukjente julesanger – mange av dem i ny drakt, arrangert spesielt for koret. Med norske tekster, vakre orgelimprovisasjoner og ren, kvinnelig klang i sentrum, formidler koret sin musikalske identitet, og sikrer julestemning hos oss alle.

Kvindelige Studenters Sangforening (KSS) er det offisielle kvinnekoret til Universitetet i Oslo. Grunnlagt i 1895, fyller koret 125 år i 2020, og er med det verdens eldste akademiske kvinnekor. Fra høsten 2015 har koret vært rangert som beste kvinnekor i Interkulturs offisielle verdensrangering – en tittel koret forsvarte i Grand Prix of Nations under European Choir Games i 2019.  Koret ledes av dirigent Marit Tøndel Bodsberg Weyde, en av Norges mest fremadstormende, unge kordirigenter.

 

 

“THERE IS NOTHING IN THE WORLD THAT CAN SOFTEN LIKE SNOW”

Snow is pure and peaceful. It clears the air, softens surroundings, and “silences softly the voices that speak too loudly”. The Christmas story has become a universal story in our time. It speaks of peace and reconciliation, love, hope and generosity, ideals we all can and ought to strive for, especially in a time when our part of the world is more turbulent and unpredictable than it has been for a long time. Differences are accentuated, and it can be difficult to hear what is being said for the din of voices of those who believe they are right.

But the Christmas carols speak of a light that is lit, offering hope to the world. They speak of something larger in our midst permeating our day-to-day lives and helping us see the special in the ordinary. The wish for peace and the call to look out for each other resonates more perceptibly at Christmas and must not be forgotten when the holiday is over. It is our hope that the album “Stille som sne” (Silent as Snow) can help us to remember these very things and continue to proclaim the message of peace on Earth in the title of the first KSS Christmas release, “Arme jord ha jolefred”.

"Stille som sne" ("Silent as Snow") consists of both familiar and less familiar Christmas carols -- many of them newly arranged especially for the choir. With Norwegian texts, beautiful organ improvisations, and the pure sound of female voices at the centre, the choir communicates its musical identity and ensures that we all feel the spirit of Christmas.

The Women’s Choral Society of the University of Oslo (Kvindelige Studenters Sangforening — KSS) was founded in 1895 and is the world’s oldest academic choir for women. One of Norway’s leading female choirs, it is ranked by the music organisation Interkultur at the top of its list of the world’s female choirs. The choir is led by conductor Marit Tøndel Bodsberg Weyde, one of Norway’s most up-and-coming young choir conductors.