Echoes of Leipzig in Nidaros Cathedral - Draagen, Magne H. (organ)

Echoes of Leipzig in Nidaros Cathedral - Draagen, Magne H. (organ)

Pris: 189 kr

Før: 199 NOK

: 189 NOK

Rabatt: 5 %

Produktinformasjon

  • Da den unge komponisten Edvard Grieg reiste til Leipzig i Tyskland for å studere, var Norge ennå en nasjon med beskjedne tradisjoner hva undervisning og utdanning innen kunstmusikk angikk. Han var ikke den første norske musikeren som søkte til dette kraftsentrum innen Europeisk kunstmusikk, og flere fulgte senere i hans fotspor. When the young Edvard Grieg travelled to Leipzig to study, Norway was still a nation with modest traditions of teaching and education within the realm of classical music. He was not the first Norwegian musician to head off to this power centre of European art music, and others later followed in his footsteps.
  • LWC1208 Produktnummer:
  • Draagen, Magne H. (organ) Produsent:
  • CD Format:
  • 2020 Produksjonsår:
  • http://lawostore.no/vare/20163Forkortet URL:

Produktbeskrivelse

 

DEN NORSKE ARVEN ETTER REGER OG STRAUBE

Da den unge komponisten Edvard Grieg reiste til Leipzig i Tyskland for å studere, var Norge ennå en nasjon med beskjedne tradisjoner hva undervisning og utdanning innen kunstmusikk angikk. Han var ikke den første norske musikeren som søkte til dette kraftsentrum innen Europeisk kunstmusikk, og flere fulgte senere i hans fotspor.

Også norske organister valfartet i hopetall til byen der Bach og Mendelssohn hadde virket. Orgelkomponisten Max Reger samarbeidet tett med organisten og pedagogen Karl Straube, og begge virket og underviste de i Leipzig rundt århundreskiftet 1800/1900. Disse fikk særlig stor betydning for flere generasjoner organister og komponister fra den ennå unge orgelnasjonen Norge. Nidarosdomens store tyske katedralorgel fra 1930 representerer høydepunktet og fullendelsen av den senromantiske tyske orgeltradisjonen som nettopp Reger og Straube var fremstående eksponenter for.

I denne innspillingen har domkantor ved Nidarosdomen, Magne H. Draagen, samlet et knippe orgelverker av norske organister som enten selv hadde lengre eller kortere studieopphold i Leipzig på begynnelsen av 1900-tallet, eller som var elev hos en av dem som hadde studert der. Et karakteristisk trekk ved verkene er at de klassiske formene fra den tysk romantiske skole kombineres med elementer fra norsk folkemusikk, og gjennom dette i større eller mindre grad preges av et nasjonalt tonespråk.

Organist Magne H. Draagen (f. 1974) har kandidateksamen i kirkemusikk og diplomeksamen i solistisk orgelspill fra Norges musikkhøgskole. Som organist konserterer han jevnlig i inn- og utland, med repertoar fra barokken og til vår egen tid. Han har bidratt ved en rekke plateinnspillinger som henholdsvis komponist, arrangør, dirigent, akkompagnatør eller solist. Siden høsten 2012 er han ledende domkantor ved Nidaros domkirke.

 

THE NORWEGIAN LEGACY OF REGER AND STRAUBE

When the young Edvard Grieg travelled to Leipzig to study, Norway was still a nation with modest traditions of teaching and education within the realm of classical music. He was not the first Norwegian musician to head off to this power centre of European art music, and others later followed in his footsteps.

Norwegian organists also made the pilgrimage to the city where Bach and Mendelssohn had been active. Organ composer Max Reger collaborated closely with organist and educator Karl Straube, and both taught in Leipzig at the turn of the century 1800/1900, exerting enormous influence on several generations of organists and composers from Norway, with its developing organ heritage. Nidaros Cathedral’s large German cathedral organ from 1930 represents the culmination and completion of the late Romantic German organ tradition of which Reger and Straube were prominent exponents.

On this album, Nidaros Cathedral organist Magne H. Draagen presents a collection of organ works of Norwegian organists who either studied in Leipzig themselves for longer or shorter periods of time in the early 1900s or were pupils of one of them who had studied there. A characteristic feature of the works is that the classical forms from the German Romantic school are combined with elements from Norwegian traditional folk music, and through this they are distinguished to a greater or lesser extent by a national tonal language.

Organist Magne H. Draagen (b. 1974) holds a Bachelor’s degree in Church Music and soloist diploma from the Norwegian Academy of Music. As organist he performs regularly at home and abroad, with a repertoire ranging from the Baroque to the present day. He has contributed to numerous recordings as composer, arranger, conductor, accompanist and soloist. Since the autumn of 2012 he has served as Director of Music of Nidaros Cathedral.

 

ANMELDELSER/REVIEWS:

"[... ]Og vellyd er det Magne H. Draagen serverer på denne platen. Hans innsikt i denne delen av norsk orgellitteratur er særdeles god - og hans spill er fascinerende. Draagen har gitt en rekke konsert i inn- og utland og er en høyt respektert konsertorganist - noe han så absolutt fremviser med denne innspillingen. Platen er et viktig dokument - ikke bare som referansepunkt inn mot Leipzig, men ikke minst fordi en rekke sjeldent spilte orgelverk med dette er tilgjengeliggjort. Så godstolen er her et godt alternativ - og skru volumknappen godt mot høyre. Musikken fortjener det." Trond Erikson, Den klassiske CD Bloggen, 11.01.2021

 

RADIO:

https://radio.nrk.no/serie/klassisk-vorspiel/sesong/202101/MKKL07000121?fbclid=IwAR3ncNtsK67CMYO2b0nAqruoi1D0qkFIxpvCW10VgrhEs48g9FcL9zr45eY