Trace of Lament - Sandvik, Audun (cello) / The Norwegian Radio Orchestra / Norwegian Chamber Orchestra

Trace of Lament - Sandvik, Audun (cello) / The Norwegian Radio Orchestra / Norwegian Chamber Orchestra

Produktinformasjon

  • Musikken på denne utgivelsen er skrevet av komponister som ofte jobber med audiovisuelle uttrykk. I arbeidet med verkene sine er de i dia­log med et startpunkt; en historie, et uttrykk, en omgivelse, en emosjon – en serie bilder og han­dlinger som fordrer samspill. Dette premisset fascinerer cellist Audun Sandvik. The music in this release is written by composers well-versed in working with audiovisual expression. When working on their creations, there is a clear point of departure; a story, a musical expression, an environment, an emotion. This is a series of images and actions that requires interaction, and proved to be a tantalising premise for cellist Audun Sandvik.
  • LWC1234 Produktnummer:
  • Sandvik, Audun (cello) / The Norwegian Radio Orchestra / Norwegian Chamber Orchestra Produsent:
  • CD Format:
  • 2022 Produksjonsår:
  • http://lawostore.no/vare/24641Forkortet URL:

Produktbeskrivelse

 

SAMTALER MED CELLO

Musikken på denne utgivelsen er skrevet av komponister som ofte jobber med audiovisuelle uttrykk. I arbeidet med verkene sine er de i dia­log med et startpunkt; en historie, et uttrykk, en omgivelse, en emosjon – en serie bilder og han­dlinger som fordrer samspill. Dette premisset fascinerer cellist Audun Sandvik. Som utøver er han vant til å operere i samspill og henvende seg til et publikum. Derfor ga det mening å samle musikk av komponister som så konkret forholder seg til musikk i dialog, samti­dig som han ønsket at komponistene skulle konsen­trere seg om celloen som soloinstrument. Med seg på utgivelsen har han Kringkastingsorkestret, under ledelse av Thomas Klug, og Det Norske Kammerorkester, under ledelse av Per Kristian Skalstad.

Ginge Anviks verk «Ostinat» er basert på et musikkstykke skrevet til filmen «De nærmeste» fra 2015. Anvik ønsket å beholde stykkets romantiske karakter, og samtidig gi rom for Sandviks energiske, men også vare, spillestil. I Gaute Storaas’ «Ex Alia Parte» er hver av de tre satsene tilegnet et av hovedregistrene på celloen, derav tittelen. «A Nordic Year» er fra filmen «Bröllop, begravning och dop». Stykket er opprinnelig skrevet for Sveriges nasjonalinstrument nøkkelharpe og strykere, og er en ganske enkel melodi i folketonestil, men med nøkkelharpens rike overtonespekter i tankene. Henrik Skrams «The Dinner» ble skrevet til spillefilmen «90 minutter», en mørk og foruroligende film om vold i nære relasjoner og selvmord. I stedet for å gi musikken en mørkere karakter, valgte Skram å skrive noe romantisk og «vakkert» for å forsøke å trenge dypere inn i hovedkarakterens sinn. Stykket «Emerge» beskriver han slik: «Et bilde jeg ofte får opp på det indre lerretet, er kjempeobjekter som svever i det vektløse rom. Dette verket er et forsøk på å sette toner til et slikt bevegelig bilde.»

Audun Sandviks inderlige spill og lekne fremferd gjør ham til en ettertraktet solist, kammermusiker, orkester-musiker og cellopedagog. Han er cellist i Det Norske Kammerorkester, har mangeårig bakgrunn som alt. solocellist i Kringkastings-orkestret og er ansatt som professor ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø.

CONVERSATIONS WITH THE CELLO

The music in this release is written by composers well-versed in working with audiovisual expression. When working on their creations, there is a clear point of departure; a story, a musical expression, an environment, an emotion. This is a series of images and actions that requires interaction, and proved to be a tantalising premise for cellist Audun Sandvik. As a performer, Sandvik is no stranger to interacting with and addressing an audience, so it made complete sense to assemble music by composers who relate specifically to music in dialogue, yet who still concentrate on the cello as a solo instrument. Joining him on this release is the Norwegian Radio Orchestra, conducted by Thomas Klug, as well as the Norwegian Chamber Orchestra, conducted by Per Kristian Skalstad.

Ginge Anvik's work “Ostinat” is based on a piece of music written for the 2015 Norwegian film “Homesick”. Anvik’s aim was to keep in mind the romantic nature of the film, while also allowing for Audun Sandvik's energetic, yet heartfelt playing style. In Gaute Storaas' “Ex Alia Parte”, each of the three movements are dedicated to the main registers of the cello, hence the title. “A Nordic Year”, from the Swedish film “Bröllop, begravning och dop” (Weddings, Funerals and Baptisms) was written for the nyckelharpa, (a keyed fiddle, and the national instrument of Sweden) as well as strings. It is a rather simple folk style melody, though it incorporates the nyckelharpa’s rich harmonic spectrum. Henrik Skram's “The Dinner” was written for the feature film “90 Minutes”, a dark and disturbing film about domestic violence and suicide. Instead of giving the music a darker character, Skram chose to write something romantic and ‘beautiful’ in order to delve into the head of the main character. He describes the piece “Emerge” as follows: “An image that often pops up on my inner canvas is that of giant objects floating in the weightless of space. In this work I set out to put such a moving image into music.”

Audun Sandvik's heartfelt playing and lively performances make him a much in-demand soloist, orchestral musician, chamber musician and cello teacher. He is currently a cellist in the Norwegian Chamber Orchestra, has appeared for several years as a soloist with the Norwegian Radio Orchestra, and is also currently employed as Professor of Cello at the Norwegian Arctic University in Tromsø.

 

ANMELDELSER/REVIEWS:

"Requesting a disc of unknown (to me) contemporary composers on the basis of some favourable thirty-second samples is a lottery. I have done it before, and been very disappointed by works that start promisingly and then descend into hard-edged modernism or uninspired dullness. So it is with great relief that I can report that this disc of works by three Norwegian film and TV composers is really quite excellent throughout, and is very likely to feature in my Recordings of the Year. [...] The audio quality is very good, the cello sounds magnificent, though in the cadenza of Ex Alia Parte’s slow movement, there are some audible breathing noises from Sandvik. They are not enough to be distracting, but suggest that the microphone was perhaps a little close. Audun Sandvik is a name to look out for – I was very impressed by his playing, and the two Norwegian orchestras are very good as well. Having not had high expectations for this disc, its excellence has been a wonderful surprise. For those whose preference in contemporary classical music requires the presence of the three elements that have been the basis of Western music for so long, this should be very welcome." David Barker, Musicweb International, July 2022

"[...] Audun Sandvik has done a wonderful job uniting different musical textures to testify and at the same time ennoble the traces of lament." Núria Serra, Sonograma Magazine, 29.05.2022

"[...]Musikken er ikke nyskapende i seg selv, men musikerne på innspillingen er med på å skape en klangverden som er meget behagelig å lytte til. Jeg koste meg i 55 minutter! Trond Erikson, den klassiske CD Bloggen, 22.05.2022