Vintersong - Sæther, Daniel (countertenor)

Vintersong - Sæther, Daniel (countertenor)

Produktinformasjon

  • «Vintersong» er Daniel Sæthers andre soloalbum med ny musikk for kontratenor og barokkinstrumenter. Utgivelsen inneholder musikk av samtidskomponistene Knut Vaage, Herman Vogt og Kjell Mørk Karlsen, og albumets tittel er hentet fra samtidspoeten Hanne Bramness’ diktsamling med samme navn, som også danner tekstgrunnlaget for Vaages verk. “Vintersong” is Daniel Sæther’s second solo album of new music for countertenor and baroque instruments. The release features music of contemporary composers Knut Vaage, Herman Vogt and Kjell Mørk Karlsen, and the album’s title, taken from a collection of poetry of the same name by contemporary poet Hanne Bramness, is also the textual foundation for Vaage’s work.
  • LWC1236 Produktnummer:
  • Sæther, Daniel (countertenor) Produsent:
  • CD Format:
  • 2022 Produksjonsår:
  • http://lawostore.no/vare/24778Forkortet URL:

Produktbeskrivelse

 

VINTERSONG – KREATIVITET PÅ RANDEN

«Vintersong» er Daniel Sæthers andre soloalbum med ny musikk for kontratenor og barokkinstrumenter. Utgivelsen inneholder musikk av samtidskomponistene Knut Vaage, Herman Vogt og Kjell Mørk Karlsen, og albumets tittel er hentet fra samtidspoeten Hanne Bramness’ diktsamling med samme navn, som også danner tekstgrunnlaget for Vaages verk.

Vaages storslagne «Vintersong» – for  kontratenor, fløyter, strykere, strengeinstrumenter og perkusjon – er hovedverket på denne utgivelsen. Den øvrige  musikken er i et mer kammermusikalsk format: «Urlicht» av Knut Vaage for mezzosopran, kontratenor og piano, «Laudato Si» av Herman Vogt for kontratenor, orgel, blokkfløyte og cello, «Jordens Oro Wiker» og «Meditatio sacra» av Kjell Mørk Karlsen for kontratenor, cembalo, blokkfløyte, orgel og cello. Tekstene på albumet er alt fra Frans av Assisis «Laudes creaturarum», via svensk lyrikk fra 1800- og 1900-tallet og fram til tidligere nevnte «Vintersong».

«Vintersong», i likhet med Sæthers forrige utgivelse «Unexpected Songs» (LWC1204), føyer seg inn i rekken av hans arbeid med å utvikle repertoaret for kontratenor ved å inkludere bruken av tidligmusikkinstrumenter i samtidsmusikken. Repertoaret er utelukkende av norske komponister og er skrevet i stor grad for Sæther og hhv. Ensemble Freithoff og Bragernes Barokk. Med seg på denne utgivelsen har han sopran Elisabeth Holmertz, mezzosopran Eira Huse, dirigent Kai Grinde Myrann fløytist Lynetta Taylor Hansen, blokkfløytist Caroline Eidsten Dahl, fiolinistene Ingrid Økland, Maria Ines Zanovello og Torunn Blåsmo-Falnes, cellistene Anna Carlsen og Anne Stine Dahl, bassist Fredrik Blikeng, luttenistene Jørgen Skogmo og Vegard Lund, pianist Ole Christian Haagenrud, cembalist og organist Anders Eidsten Dahl og perkusjonist Kjell Tore Innervik.

Daniel Sæther er utdannet kontratenor ved Royal Birmingham Conservatoire (2005–2010) og det Kongelige Akademi i Haag (2010–2011). Han har siden 2011 virket som kontratenor i inn- og utland med konserter i blant annet Sverige, Italia, Spania, England, Vietnam og Brasil med et bredt repertoar fra tidligmusikk til samtidsmusikk. I Norge er han mye brukt som solist og ensemblesanger, både i konsertsammenheng og opera.

 

WINTER SONG – CREATIVITY ON THE EDGE

“Vintersong” is Daniel Sæther’s second solo album of new music for countertenor and baroque instruments. The release features music of contemporary composers Knut Vaage, Herman Vogt and Kjell Mørk Karlsen, and the album’s title, taken from a collection of poetry of the same name by contemporary poet Hanne Bramness, is also the textual foundation for Vaage’s work.

Vaage’s magnificent “Vintersong” – for countertenor, flutes, strings, stringed instruments and percussion – is the album’s main work. The remaining music is in a more chamber music format: “Urlicht” by Knut Vaage for mezzo-soprano, countertenor and piano; “Laudato Si” by Herman Vogt for countertenor, organ, recorder and cello; and “Jordens Oro Wiker” and “Meditatio sacra” by Kjell Mørk Karlsen for countertenor, harpsichord, recorder, organ and cello. The texts on this album range from Francis of Assisi’s “Laudes creaturarum” via Swedish lyric poetry of the nineteenth and twentieth century to the aforementioned “Vintersong”.

“Vintersong”, like Sæther’s preceding album “Unexpected Songs” (LWC1204), is a continuation of his endeavour to develop the repertoire for countertenor to include the use of period instruments in contemporary music. The repertoire features exclusively Norwegian composers and is written in large measure for Sæther and Ensemble Freithoff and Bragernes Barokk, respectively. With him on this album is soprano Elisabeth Holmertz, mezzo-soprano Eira Huse, conductor Kai Grinde Myrann, flautist Lynetta Taylor Hansen, recorder player Caroline Eidsten Dahl, violinists Ingrid Økland, Maria Ines Zanovello and Torunn Blåsmo-Falnes, cellists Anna Carlsen and Anne Stine Dahl, bassist Fredrik Blikeng, lute players Jørgen Skogmo and Vegard Lund, pianist Ole Christian Haagenrud, harpsichordist and organist Anders Eidsten Dahl, and percussionist Kjell Tore Innervik.

Daniel Sæther studied at Royal Birmingham Conservatoire (2005-2010) and the Royal Academy in Den Haag (2010-2011). He has performed as a countertenor in Norway and abroad since 2011, including concerts in Sweden, Italy, Spain, England, Vietnam and Brazil, with a wide-ranging repertoire from early music to contemporary. In Norway he often appears as soloist and ensemble singer, both in concert settings and opera.

 

ANMELDELSER/REVIEWS:

"Kontratenor og samtidsmusikk. Kombinasjonen er spennende - om ikke så vanlig. På denne platen møter vi Daniel Sæther - som innehar en aldeles nydelig stemme - i møtet med komposisjoner av Knut Vaage (f.1961), Kjell Mørk Karlsen (f. 1947) og Herman Vogt (f. 1976). [...] «Vintersong» er blitt et spennende blikk inn i en for mange, sjelden klanglig verden. Så lån øret til den - den er verd en drøy time av livet!" Trond Erikson, Den Klassiske CD Bloggen, 04.12.2022