Britten/Hagen/Strauss - Ensemble Allegria

Britten/Hagen/Strauss - Ensemble Allegria

Produktinformasjon

  • Musikk kan ikke skapes ut av intet. Slik er både metamorfose og variasjon noe man finner i alle komposisjoner av et visst omfang, det være seg mer eller mindre bevisst. Bekjennelsen til et forbilde forbinder alle de tre verkene på denne CD-en. Britten hadde et nært forhold til sin lærer Frank Bridge, og viser dette gjennom sine variasjoner. Strauss siterer Ludwig van Beethovens tredje symfoni i sine «Metamorfoser» og Hagen tar igjen utgangspunkt i dette verket i sine «Strauss-fragmenter». Music cannot be created out of nothing. Whether deliberate or not, we find metamorphosis and variation in all compositions of a certain scope. All three composers on this CD stand in debt to an older colleague. Britten had a close association with his teacher Frank Bridge and reveals this through his variations. Strauss explicitly cites Ludwig van Beethoven’s third symphony in his “Metamorphoses”, and Hagen bases his “Strauss Fragments” on this latter work.
  • LWC1241 Produktnummer:
  • Ensemble Allegria Produsent:
  • CD Format:
  • 2022 Produksjonsår:
  • http://lawostore.no/vare/24971Forkortet URL:

Produktbeskrivelse

 

VARIASJONER, FRAGMENTER OG METAMORFOSER

Musikk kan ikke skapes ut av intet. Slik er både metamorfose og variasjon noe man finner i alle komposisjoner av et visst omfang, det være seg mer eller mindre bevisst. Bekjennelsen til et forbilde forbinder alle de tre verkene på denne CD-en. Britten hadde et nært forhold til sin lærer Frank Bridge, og viser dette gjennom sine variasjoner. Strauss siterer Ludwig van Beethovens tredje symfoni i sine «Metamorfoser» og Hagen tar igjen utgangspunkt i dette verket i sine «Strauss-fragmenter».

Benjamin Brittens «Variasjoner over et tema av Frank Bridge» gir oss gjennom sine 11 satser en mesterlig oppvisning i både komposisjonskunst og kammerorkesterspill, og regnes blant de største klassikerne i kammerorkesterlitteraturen. Satsene gis ytterst forskjellige karakterer basert på klassiske former – ofte med humoristisk tilsnitt – og det energiske uttrykket kler Ensemble Allegria godt. 

Lars Petter Hagen har skrevet flere verker med utgangspunkt i andre komponisters musikk, i denne sammenhengen er det altså Richard Strauss’ «Metamorfoser». Der er seks rolige fragmenter, som imidlertid langt på vei glir over i hverandre. Fragmentene bygger på kondensert materiale fra Strauss.

Richard Strauss’ «Metamorfoser» for 23 solo-strykere er i seg selv et klangbad hvor bølger og strømmer kan gjøre lytteren fortumlet. Det er rimelig å undres over hva som skjuler seg av tanker bak dette store verket. Det ble skrevet i sørtyske Garmisch i tiden 13. mars til 12. april 1945, mens Nazi-Tysklands «tredje rike» ble tvunget i kne.

Ensemble Allegria regnes blant landets fremste ensembler, og har siden 2008 begeistret publikum og anmeldere med sine konserter og innspillinger. Orkesteret kjennetegnes ved en smittende spilleglede, sterkt engasjement og energisk virtuositet, både i konserter og plateinnspillinger. Ved siden av å drive Konsertserien «NÅ» i Oslo, spiller Ensemble Allegria jevnlig på de store norske musikkfestivalene, og har i en årrekke hatt et tett samarbeid med Det Norske Solistkor. Kunstnerisk leder er Maria Angelika Carlsen.

 

VARIATIONS, FRAGMENTS AND METAMORPHOSES

Music cannot be created out of nothing. Whether deliberate or not, we find metamorphosis and variation in all compositions of a certain scope. All three composers on this CD stand in debt to an older colleague. Britten had a close association with his teacher Frank Bridge and reveals this through his variations. Strauss explicitly cites Ludwig van Beethoven’s third symphony in his “Metamorphoses”, and Hagen bases his “Strauss Fragments” on this latter work.

Benjamin Britten’s “Variations on a Theme of Frank Bridge” gives us by way of its 11 movements a superb demonstration of both the art of composition and chamber music playing, and it is considered one of the classic works of chamber orchestra literature. The character of each is very different based on classical forms — often with a humorous quality — and the energetic musical expression is well suited to the ensemble.

Lars Petter Hagen has written a number of works based on the music of other composers, his point of departure on this recording being Richard Strauss’s “Metamorphoses”. There are six quiet fragments that glide almost fully into one another. The fragments are based on condensed material from Strauss.

Richard Strauss’s “Metamorphoses” for 23 solo strings is in itself an immersion in surges and streams of sound that can leave the listener bewildered. One might reasonably wonder about the ideas veiled within this great work. It was written in the southern German town of Garmisch between 13 March and 12 April 1945, when Nazi Germany’s “Third Reich” was being brought to its knees.

Ensemble Allegria ranks among Norway’s finest music ensembles and since 2008 has delighted audiences and critics alike with its concerts and recordings. The orchestra has attracted attention for its playful performance style, strong commitment, and spirited virtuosity in its performances and on its albums. In addition to its own concert series “NÅ” in Oslo, Ensemble Allegria has performed regularly at large music festivals in Norway, and it has in recent years worked closely together with the Norwegian Soloists’ Choir. The ensemble’s artistic director is Maria Angelika Carlsen.

 

ANMELDELSER/REVIEWS

"The Norwegian Ensemble Allegria provides model interpretations of the Variations [On a Theme by Frank Bridge Op.10] and Strauss Fragments, to which the high recording quality also contributes a lot."  Aart van der Wal, OPUS KLASSIEK

"[... ]Ingen overraskelse at denne er nominert til Spellemannprisen." Guy Rickards, klassiskmusikk.com, 31.03.23

 

[youtube url="https://www.youtube.com/watch?v=uH4E6uaUo64"]