Hvoslef Chamber Works No. VIII - Hvoslef Chamber Music Project

Hvoslef Chamber Works No. VIII - Hvoslef Chamber Music Project

Produktinformasjon

  • «Hvoslef Chamber Works No. VIII» er den nest siste i en serie på ni CD-er med Ketil Hvoslefs samlede kammermusikk. Ideen om å samle alle Hvoslefs 38 kammermusikalske verker på CD ble unnfanget av fiolinisten Ricardo Odriozola og pianisten Einar Røttingen, begge med bakgrunn i mange års samarbeid med komponisten. “Hvoslef Chamber Works No. VIII” is the next-to-last in a series of nine CDs of Ketil Hvoslef’s complete chamber music. The idea of recording 38 of Hvoslef’s chamber music works was conceived of by violinist Ricardo Odriozola and pianist Einar Røttingen, both with backgrounds spanning many years of collaboration with the composer.
  • LWC1246 Produktnummer:
  • Hvoslef Chamber Music Project Produsent:
  • CD Format:
  • 2022 Produksjonsår:
  • http://lawostore.no/vare/25036Forkortet URL:

Produktbeskrivelse

 

ET HAV AV STRYKERE

«Hvoslef Chamber Works No. VIII» er den nest siste i en serie på ni CD-er med Ketil Hvoslefs samlede kammermusikk. Ideen om å samle alle Hvoslefs 38 kammermusikalske verker på CD ble unnfanget av fiolinisten Ricardo Odriozola og pianisten Einar Røttingen, begge med bakgrunn i mange års samarbeid med komponisten.

Ketil Hvoslef (f. 1939) er en produktiv, allsidig og udogmatisk anlagt komponist, som fortsatt – i en alder av 83 – skriver musikk i et heftig tempo. Hvoslefs stil er preget av økonomisk bruk av virkemidlene, oppsamling av latent energi, rytmisk oppfinnsomhet, og ofte et element av humor.

På denne utgivelsen står strykeinstrumenter i sentrum. Strykekvartettene nr. 1 og 4 har mer enn fire årtier mellom seg. Nr. 1 ble skrevet i London under ukomfortable forhold og er ganske aggressiv i karakteren. Den likner ikke mye på den Hvoslef vi har blitt vant til. Nr. 4 derimot, har alle karaktertrekk vi kjenner fra den modne Hvoslef, med mange morsomme påfunn underveis.

«Octopus Rex» for åtte celli er et nikk til «Oktett for fløyter» som var med på Volum 2 av denne serien. Uttrykket er «skitnere» enn i den eldre fløyteoktetten, men verket har også et visst elegisk preg.

Siste verk på platen er den herlige «Konsert for fiolin og popband». Den ble skrevet i 1979 til komponistens sønn Trond Sæverud og urfremført på Kalvøyafestivalen samme år (en ikke helt vellykket konsert, som de interesserte kan lese mer om i CD-bookleten). Dette er ikke et «crossover»-verk, men heller en klassisk tenkt komposisjon skrevet for instrumenter man finner i et pop- eller jazzband. Verket har blitt fremført flere ganger siden, men kommer her på plate for første gang.

Innspillingene tar utgangspunkt i det utøvende miljøet i Bergen, hvor Hvoslef har sitt virke. Musikerne er primært fra Griegakademiet (UiB/HiB) og Bergen Filharmoniske Orkester.

 

A SEA OF STRINGS

“Hvoslef Chamber Works No. VIII” is the next-to-last in a series of nine CDs of Ketil Hvoslef’s complete chamber music. The idea of recording 38 of Hvoslef’s chamber music works was conceived of by violinist Ricardo Odriozola and pianist Einar Røttingen, both with backgrounds spanning many years of collaboration with the composer.

Ketil Hvoslef (b. 1939) is a productive, versatile and undogmatic composer who — at the age of 83 — continues to write music at a furious pace. Hvoslef’s style is characterized by an economy of means, the accumulation of latent energy, rhythmical ingenuity and, often, an element of humour.

Stringed instruments are at the centre of this release. The string quartets no. 1 and 4 are separated in time by more than four decades. No. 1 was written in London under difficult circumstances and has a rather aggressive quality to it, bearing little resemblance to the Hvoslef style to which we are accustomed. No. 4, on the other hand, has all the qualities we associate with the mature Hvoslef, with many witty ideas along the way. “Octopus Rex” for eight cellos is a nod to “Octet for Flutes” from volume two of this series. Although its musical expression is ‘harder-edged’ than in the older flute octet, it reveals itself to be a work of elegiac character.

The last work on the album is the brilliant “Concerto for Violin and Pop Band”. Written for the composer’s son, Trond Sæverud, it received its premiere at the Kalvøya Festival the same year (the concert could not be called a complete success and those interested can read more about it in the CD booklet). This is not a “crossover” work, having been conceived as a classical composition written for instruments found in a pop or jazz band. There have been numerous performances, but this is the first time it has appeared on a recording.

The recordings draw from the vast pool of performers in Bergen, where the composer lives and works. The performers are primarily from the Grieg Academy (University of Bergen / Bergen University College) and Bergen Philharmonic Orchestra.

 

ANMELDELSER/REVIEWS:

"[...] The performances are outstanding. I assume the composer was at the sessions, listening and advising. He is indeed fortunate to find such brilliant and committed musicians who understand his world and musical requirements. I shall have to look for the earlier volumes in this series. This is a composer of originality, with consummate skill and experience, who has much to say." Gary Higginson, Musicweb International, 27.02.2023