Johan Kvandal: Complete String Quartets - Engegård Quartet

Johan Kvandal: Complete String Quartets - Engegård Quartet

Pris: 199 kr

Produktinformasjon

  • Komponisten Johan Kvandal (1919–1999) er en av Norges viktigste, og mest spilte, komponister fra det 20. århundre. For første gang samles samtlige av hans verk for strykekvartett, som favner over fire tiår i Kvandals liv, på én utgivelse. The composer Johan Kvandal (1919–1999) is one of Norway's most important, and most performed, composers of the 20th century. For the first time ever, his complete works for string quartet, spanning four decades of his life, are presented on one album.
  • LWC1253 Produktnummer:
  • Engegård Quartet Produsent:
  • CD Format:
  • 2023 Produksjonsår:
  • På lager Tilgjengelighet:
  • http://lawostore.no/vare/25081Forkortet URL:

Produktbeskrivelse

 

KVANDALS SAMLEDE STRYKEKVARTETTER

Komponisten Johan Kvandal (1919–1999) er en av Norges viktigste, og mest spilte, komponister fra det 20. århundre. For første gang samles samtlige av hans verk for strykekvartett, som favner over fire tiår i Kvandals liv, på én utgivelse. Engegårdkvartetten er kjent for sine mange modige og friske tolkninger av det klassiske repertoaret. Samtidig legger kvartetten vekt på å markere sitt skandinaviske opphav. Denne utgivelsen føyer seg inn i Engegårdkvartettens prosjekt med å fremme norske komponister gjennom tidene. Arvid Engegård, kvartettens primarius, har studert Kvandals verk med Kvandal selv, da han besøkte og musiserte for komponisten flere ganger.

Som sønn av komponisten David Monrad Johansen, og elev av bl.a. Geirr Tveitt og Nadia Boulanger, er Johan Kvandal meget godt etablert i Norges kulturhistorie. Kvandals musikalske språk har sine røtter i nasjonalromantikken som preget mange land tidlig i det 20. århundre, og gjennom sin lange karriere kom Kvandal stadig tilbake til sine norske røtter. Allerede i hans tidligste opus, ser vi norsk folkemusikk nedfelt i klassiske former. Komponistens tonespråk tok en fargerik vending under et flerårig opphold i Paris under vingene til den innflytelsesrik kvinnelige komponisten Nadia Boulanger. På denne utgivelsen får vi et meget godt innblikk i denne musikalske utviklingen. Morten Carlsen har skrevet svært informative og velskrevne programnotater som både fordype og krydre lytterens opplevelse.

Engegårdkvartetten så dagens lys under midnattssolen i Lofoten i 2006. Raskt ble dette kammermusikkensemblet et av de mest ettertraktede i Norge. De har høstet stor internasjonal anerkjennelse og er aktive med konsertvirksomhet i inn- og utland.

 

KVANDAL’S COMPLETE STRING QUARTETS

The composer Johan Kvandal (1919–1999) is one of Norway's most important, and most performed, composers of the 20th century. For the first time ever, his complete works for string quartet, spanning four decades of his life, are presented on one album. The Engegård Quartet is known for its passionate and fresh interpretations of the classical repertoire. At the same time, the quartet is proud of, and celebrates its Scandinavian origins. This recording is the perfect continuation of the Engegård Quartet's project of enjoying and promoting Norwegian composers. Arvid Engegård, the quartet's primarius, has studied Kvandal's works with Kvandal himself, as he visited and played for the composer several times.

Son of the composer David Monrad Johansen, and pupil of Geirr Tveitt and Nadia Boulanger among others, Johan Kvandal is well established in Norway's cultural history. Kvandal's musical language has its roots in national romanticism which characterized many countries in the early 20th century. Throughout his long career, Kvandal constantly returned to his Norwegian roots. Already in his earliest opus, we see Norwegian folk music enshrined in classical forms. Johan Kvandal's tonal language took a colourful turn with a prolongued stay in Paris under the wing of the influential composer Nadia Boulanger. In this release, we get a unique insight into his musical development. Morten Carlsen has written very informative and well-written programme notes which really enhance the listener's experience.

Formed under the midnight sun in Lofoten in 2006, the Engegård Quartet has rapidly become one of Norway’s most sought-after ensembles. Their bold, fresh interpretations of the classical repertoire combined with a deep attachment to their Scandinavian roots has attracted international acclaim and inspired some innovative partnerships and programming.

 

ANMELDELSER/REVIEWS:

"[...] Engegårdkvartetten spiller flott. De klinger nærmest som én klangkropp, noe som selvsagt også har med opptaket å gjøre. De har et driv i de hurtige satsene og en ro i de langsomme, og ikke minst en subtil klang. Ta den langsomme satsen i den tredje kvartetten som spilles som en adagio fra romantikken. Skjør klangbehandling, dvelende fraseringer. Jeg sammenliknet med innspillingen til Oslo Strykekvartett på Naxos, som har en mer robust tilnærming, og ikke så impresjonistisk i denne satsen. Umiddelbart trodde jeg også at de spilte hurtigere, noe de langt fra gjør. De bruker minuttet lenger enn Engegård. Det viser igjen hvordan framførelser kan manipulere tidsfølelsen. At klokketid og musikalsk tid langt fra er det samme. Dette er en viktig innspilling av stor kvartettmusikk av en stor komponist, med blikket bakover eller ei." Egil Baumann, klassekampen.no, 13.02.2023