Erlend Skomsvoll: Clashes - Skomsvoll, Erlend / Løvli Hidle, Ida / Kornstad, Håkon / Ensemble Allegria

Erlend Skomsvoll: Clashes - Skomsvoll, Erlend / Løvli Hidle, Ida / Kornstad, Håkon / Ensemble Allegria

Produktinformasjon

  • «Clashes» er et resultat av en samtale mellom meg og Erlend Skomsvoll om et bestillingsverk til min debutkonsert i København i 2016. Jeg har alltid vært opptatt av samtidsmusikk og formidling, og synes det er spennende å finne nye måter å fortelle historier med musikk. Jeg ble derfor veldig glad da Erlend hadde lyst til å skrive en akkordeonkonsert til meg. Ikke minst fordi vi hadde noen felles ideer om en akkordeonkonsert som også kunne være en form for samfunnskritikk med skråblikk på bl.a. fordommer mot trekkspill.
  • LWD2016 Produktnummer:
  • Skomsvoll, Erlend / Løvli Hidle, Ida / Kornstad, Håkon / Ensemble Allegria Produsent:
  • Digital Format:
  • 2023 Produksjonsår:
  • http://lawostore.no/vare/25536Forkortet URL:

Produktbeskrivelse

 

«CLASHES»

 «Clashes» er et resultat av en samtale mellom meg og Erlend Skomsvoll om et bestillingsverk til min debutkonsert i København i 2016. Jeg har alltid vært opptatt av samtidsmusikk og formidling, og synes det er spennende å finne nye måter å fortelle historier med musikk. Jeg ble derfor veldig glad da Erlend hadde lyst til å skrive en akkordeonkonsert til meg. Ikke minst fordi vi hadde noen felles ideer om en akkordeonkonsert som også kunne være en form for samfunnskritikk med skråblikk på bl.a. fordommer mot trekkspill.

På den tiden var bybildet i Oslo og København preget av tiggere som spilte trekkspill. Mange fordommer jeg møtte på den tiden handlet nettopp om gatespillere. Det ble derfor naturlig å ta utgangspunkt i dette på en eller annen måte.

Da verket skulle skrives, ble imidlertid migrasjon et svært aktuelt tema i Europa. Syria-krigen førte til en strøm av flyktninger, og mange land viste seg fra en mindre solidarisk side enn man kanskje skulle tro. Ikke minst Danmark vedtok en meget streng og kontroversiell migrasjonslov. Fordi verket skulle urframføres i København, ble det ekstra viktig for oss å kommentere dette. Det ble nesten et samvittighetsspørsmål å lage et verk som reflekterte rundt disse problemstillingene. Et tema som, dessverre, viser seg å være like aktuelt nå i 2023.

Erlends poetiske titler til de ulike satsene i Clashes, er blant annet inspirert av den kreative stilen forfatteren Gert Nygårdshaug bruker til sine kapitler. De kan leses somenkeltstående og løsrevede titler, eller også titler som forsøker å forstå eller undersøke hvordan det oppleves å være migrant, eller forsøksvise betraktninger rundt noen ulike sider av dette komplekse temaet.

Det skal ellers sies at verket eksisterer i to versjoner. Den ene er det du hører her. Den andre har elementer hvis intensjon blir ødelagt hvis jeg forteller om det her, eller det blir referert til folk som selv ikke opplever det på scenen. Ida Løvli Hidle