Brahms: Organ Works - Dahl, Anders Eidsten (orgel)

Brahms: Organ Works - Dahl, Anders Eidsten (orgel)

Produktinformasjon

  • Platen fokuserer på Clara Schumanns (1819-1896) innflytelse på den unge Brahms` virke som komponist, og Clara er representert på platen med ett av sine preludier og fuger. The recording focuses on the influence of Clara Schumann (1819-1896) on the young composer Brahms and includes one of her preludes and fugues.
  • LWC1023 Produktnummer:
  • Dahl, Anders Eidsten (orgel) Produsent:
  • CD Format:
  • 2011 Produksjonsår:
  • http://lawostore.no/vare/30Forkortet URL:

Produktbeskrivelse

 

JOHANNES BRAHMS SAMLEDE ORGELVERK

LAWO Classics lanserer en ny CD med Johannes Brahms (1833-1897) samtlige orgelverk. Platen fokuserer på Clara Schumanns (1819-1896) innflytelse på den unge Brahms` virke som komponist, og Clara er representert på platen med ett av sine preludier og fuger. Selv om orgelverkene til Brahms ofte har vært oversett, er de viktige i komponistens musikalske utvikling. I en tid der opera og svulstig klaverspill stadig oftere var å høre i konsertsalene, viser orgelverkene hvor høyt Brahms verdsatte Bach og kontrapunkt. De er også sentrale i forståelsen av hvordan han på mesterlig vis integrerer klassiske elementer i sine ellers romantiske orkester-, instrumental- og vokalverk.

Bragernes kirkes to Carsten Lund-orgler tilhører noen av de mest spennende nybygde orgler i Norge de siste årene. Kirkens hovedorgel på 39 stemmer fra 1998 er et av de flotteste romantiske orgler i Norge, mens kororgelet fra 2009 representerer et slankere klangideal. Begge instrumenter brukes på platen. Anders Eidsten Dahl (1976) har en aktiv karriere som konsertorganist, både som solist og kammermusiker i inn- og utland. I 2011 og 2012 mottok han arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere fra Statens Kunstnerstipend. Dette er Anders Eidsten Dahls andre solo orgel CD utgitt på LAWO Classics.

 

JOHANNES BRAHMS' COLLECTED ORGAN WORKS 

LAWO Classics has released a new recording with the collected organ works of Johannes Brahms (1833-1897). The recording focuses on the influence of Clara Schumann (1819-1896) on the young composer Brahms and includes one of her preludes and fugues. Brahms’ organ works are often overlooked, yet they were important in the composer’s musical development. At a time when concert halls were more likely to feature opera and bombastic piano music, the organ works show Brahms’ high regard for Bach and counterpoint. They are also a key to understanding the masterly way in which he integrates classical elements into his otherwise Romantic orchestral, instrumental and vocal works.

The two Carsten Lund organs of Bragernes Church rank among the most exciting of the new organs built in Norway in recent years. The church’s main organ dating from 1998 has 39 stops and is one of Norway’s most magnificent Romantic organs, while the chancel organ built in 2009 represents a leaner sound ideal. Both instruments are used on the recording. Anders Eidsten Dahl (1976) has an active career as concert organist, both as soloist and chamber musician at home and abroad. He is a recipient of Norway’s Government Grants for Artists for 2011 and 2012. This is his second solo release with LAWO Classics.

 

ANMELDELSER/REVIEWS

Brahms i sløret aftensol, må en kunne si om Anders Eidsten Dahls nye innspilling av komponistens komplette orgelverker
"Aldri - nesten aldri - kommer musikken så tett på og avslører sin komplette uerstattelighet, som når orgeltonene samler oss i minuttene før en begravelsesseremoni. Da blir den virkelig. Da gjør den oss virkelige. Det er det jeg tenker når jeg hører Anders Eidsten Dahl spille Brahms fra Bragernes kirke, hvert eneste av de elleve orgelpreludiene kunne uten unntak vært spilt - ja, i eller før en begravelse. Det er en stille og på ingen måte jernhard resignasjon i dem. Brahms hadde ett år igjen å leve, han tenkte mye på døden - og det skal ingen få oss til å tvile på. Dette er hans «siste ord» til menneskene. Den trette. De elleve koralpreludiene er en målestokk for organister - får en løftet dem, disse innadvendte, unselige nesten, vakre minuttene av orgelmusikk, klarer en å få det meste ut av brakkvannet. Anders Eidsten Dahl tar den hensunkne, litt trette Brahms på alvor og gjør ham ikke muntrere enn han er. Dahl går for roen og ettertanken som siger på, den «sunkne» skjønnheten som preger Brahms siste verker. Kall det aftenrøde. Selv om jeg slettes ikke er sikker på om Brahms var spesielt interessert i «aftenrøde» i poetisk forstand på det tidspunktet. Men aftenrøde er det, og Anders Eidsten Dahl gjør det på sitt vakre vis til den romantiske aftenrøde det er Lutheraner. I en 13 år gammel innspilling (Simax PSC 1137/ Musikkoperatørene) gjør Kåre Nordstoga (på det da nye Ryde & Berg-orgelet i Oslo domkirke) det på en annen måte. Mens Eidsten Dahl følger Brahms inn i den intime samtalen, ansikt mot ansikt, står Brahms (hos Nordstoga) fram som den høyreiste, klare, potente - Brahms i Bachs fotspor. En lysere Brahms. Eidsten Dahl spiller Brahms inn mot franske katedralorgelmestre, César Franck for eksempel, og de store, diffust mystiske rommene. Nordstogas Brahms er lutheraner. Tåler det. Prosentvis, og i forhold til arealets størrelse, står Norge for den tettest befolkede liste over innspillinger av Brahms orgelverker. Av de tolv kompletter som er i handel, er to av dem herfra. Anders Eidsten Dahl er elev av Kåre Nordstoga - desto mer interessant er det at de tolkningsmessig legger seg så langt fra hverandre. Ikke mindre interessant er det å høre hvor godt Brahms tåler denne reisen mellom lys energi og det tilbakelente. Det går godt an å melde motstand mot Eidsten Dahl friere romantisering av musikken, løsere rytmiske tøyler. Det går også an å ta seg i at - nå, dette, akkurat her - det var sentimentalt. Og aldri så lite søvndyssende. Men den har det best som tar det som det er, tar det en får - og leser følelsesuttrykket som en gave. Fløyelsvakkert spilt. Og lydbildet: Høyst levende."
Olav Egil Aune - Vårt Land LWC1023_vart_land_s1.pdfLWC1023_vart_land_s2.pdf

Musikk med kraft og vitalitet
"Her får man servert Johannes Brahms` (1833-1897) samtlige orgelverk, samt et mindre verk av Clara Schumann. Orgelverkene til Brahms har ofte har vært oversett, men ansees som viktige i komponistens musikalske utvikling. I en tid der opera og svulstig klaverspill stadig oftere var å høre i konsertsalene, viser orgelverkene hvor høyt Brahms verdsatte Bach og kontrapunkt. De er også sentrale i forståelsen av hvordan han på mesterlig vis integrerer klassiske elementer i sine ellers romantiske orkester-, instrumental- og vokalverk. Og spesielt er det Brahms to varianter av «Preludie og fuge» i henholdsvis a-moll og g-moll som faller denne lytteren godt i øret. Her møter vi en Brahms, som tidvis klanglegger lydrommet på en like god måte som gode orgelverk av mester Bach. Her er det musikk med kraft og vitalitet som er skapt og det hele blir formfullt tolket av Anders Eidsten Dahl. Resten av plata dokumenterer vel egentlig at Brahms ikke satses alt på sin komponistkarriere for orgel. Synd egentlig, for denne platen gir et godt inntrykk av hans begrensede produksjon. Anders Eidsten Dahl (1976) har en aktiv karriere som konsertorganist, både som solist og kammermusiker i inn- og utland. På denne innspillingen viser han hvorfor han i 2011 og 2012 er mottaker av arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere fra Statens Kunstnerstipend."
Trond Erikson - Smaalenene LWC1023_Smaalenene.pdf

Brahms i Bragernes
"At somme av stykka den unge organisten Anders Eidsten Dahl (fødd 1976) her har spela inn, høyrer til dei fremste i orgellitteraturen, er ingen kontroversiell påstand. Flammende storverk som Preludium og fuge i a-moll, WoO 10, er med, som Dahl føredreg med ein grannsam artikulasjon, godt avpassa den moderate akustikken i langskipet i kyrkja. Men og inderleg koralførespel som det over Det hev ei rose sprunge høyrer me. Det er som om Brehm's kromatiske omspelingar sveiper melodien inn i tynn harmonisk silke, og berre dei mest observante lyttarane vil skimta salmen gjennom sløret."
Sjur Haga Bringeland - Dag og Tid LWC1023_Dag_og_Tid.pdf

BRAHMS PÅ ORGEL
"Hvor mye Brahms, som Schönberg kalte den progressive, hadde lært av Johann Sebastian Bach, hører vi her på protestantismes fremste instrument, orgelet. Det er nesten umulig å høre forskjell på Bach og Brahms i enkelte av preludiene og fugene som Brahms skrev. Anders Eidsten Dahl spiller her, på sin andre utgitte cd, på to orgler i Bragenes kirke der det er både et romantisk instrument med 39 stemmer fra 1998 og et slankere fra 2009. Interessant på denne cden er også de to preludiene som Clara Schumann komponerte, hun som var Brahms' fortrolige venn, ikke minst da ektemannen Robert Schumann ble syk. Mest inntrykk gjør imidlertid Brahms 11 koralforspill op.122. Det er et sent opusnummer der Brahms viser seg som en polyfoniens mester samtidig som han aldri lar melodien trukne i de andre stemmenes vev."
Arnfinn Bø-Rygg - Stavanger aftenblad (5 av 5 stjerner) 

"It (Clara Schumanns opus 16, 3) is certainly worth hearing. […] It receives an excellent performance on the smaller (the chancel organ) of the two organs in the Norwegian Bragernes church in Drammen. […] The performances here are excellent throughout, and the recording quality is also first-class. […] In purely musical terms, this is an admirable issue, strongly recommended."
Robert Mattew-Walker - The Organ

"Anders Eidsten Dahl viste med sin cd Inspired by Bach at han er en meget dyktig musiker. I sin nye utgivelse med Brahms' samlede orgelverker fortsetter han å overbevise. På Bragernes kirkes Carsten Lund-orgler får vi Brahms' samlede, og i tillegg Preludium og fuge opus 16,3 av Clara Schumann. Sistnevnte verk er interessant for å belyse Brahms' verker, og det er svært verdifullt å trekke fram en komponist som ufortjent er havnet langt inn i skyggen. Det blir raskt klart at Dahls cd er en meget betydningsfull utgivelse. Her møter vi en musiker som evner å gi liv til Brahms' akademiske ungdomsverker (- var de egentlig tenkt framført?), uten at det virker «villet" eller «anstrengt", og samtidig en som skjønner hvordan man trenger gjennom overflaten i de dyptpløyende koralene i opus 122. Alle satser har gode tempi, og musikken flyter som den skal, med naturlig puls uten at det blir rigid. Dahl viser at han vet hva han vil, og overbeviser lytteren om at slik skal det være. Og særlig i opus 122 får han fram satsenes innhold på en forbilledlig måte. Dahl søker altså ingen billige effekter, og registrerer varsomt, muligens litt for sparsomt noen steder. […] Dette er en innspilling som nok vil vise seg slitesterk, en man vil returnere til ofte, nettopp fordi Dahl har vært forsiktig med å overdosere effektene. Orgelspeilet vil sette Anders Eidsten Dahl i relieff ved hjelp av de eldre innspillingene til Jaques van Oortermerssen (1990) og Kåre Nordstoga (1998). […] Nordstogas Brahms er absolutt i toppklasse, og du vil antagelig være mer enn lykkelig med den innspillingen. Men for undertegnede går Dahl mer i dybden og er for en aktiv lytter et par hakk mer engasjerende. Dermed blir LAWOs nyutgivelse førstevalget her. Skal du bare ha én cd med Brahms' orgelverker skal du tenke deg godt om før du velger bort Anders Eidsten Dahl. Undertegnede vil ikke være den foruten! Til slutt en kommentar om layout og design: LAWO er blant dem som lager sine cd-omslag i papp i stedet for de gebrekkelige plastboksene vi er vant til fra de store produsentene. Det er tydelig lagt ned mye arbeid her, det hele er preget av nydelige bilder og elegant design."  
Sven Atle Johannesen - Orgelspeilet

"Johannes Brahms (1833-1897) var en fenomenal pianist og en hengiven beundrer av J.S. Bach. Som tyveåring ble han kjent med Robert og Clara Schumann og fiolinisten Joseph Joachim. Gjennom disse ble han overbevist om behovet for å studere kontrapunkt for alvor. Brahms var ikke et produkt av de klassiske konservatoriene hvor kontrapunkt og orgel var en viktig del av opplæringen.Verkene Brahms skrev for orgelet blir ofte «glemt», men er likevel en viktig del av hans arbeid, spesielt koblingen gjennom sine vokale verker med orgel akkompagnement.Den norske organisten Anders Eidsten Dahl (f. 1976) fyller det gapet på denne førsteklasses produksjonen, hvor du også kan høre et verk av Clara Schumann (1819-1896). Etter to preludier og fuger, avdekkes den genuine Brahms i den intime fugen i ass-moll (Woo 8). Også Preludiet og fugen «O Traurigkeit o Herzeleid» (Woo 7) er typisk for Brahms´ tonespråk.Clara Schumann er representert med preludium og fuge i d-moll (op. 16) som blir spilt på kororgelet i Bragernes kirke (i sentrum av den norske byen Drammen). Lite, men vakkert, og med en grasiøs feminin touch. Ta deg tid til å trenge inn i kjernen av musikken. Resten av platen er tilbake på kirkens hovedorgelelet med Joahnnes Brahms´ 11 koralforspill (op. 122). Arven etter J.S. Bach er aldri langt unna i Brahms´ musikk, og dette er kanskje noe av grunnen til at orgelverker av Brahms ikke pryder forsiden av diskografilistene. Det er riktig kompositoriske arbeid - Brahms hadde lært sin lekse - men det er bare sporadisk strålende original." 
Georg Böhm - Classiek Sentraal  

"Eidsten Dahl´s sympathetic interpretations exude warmth and serenity in the Choral Preludes. A Clara Schumann transcription is an imaginative bonus. "
Erik Levi. BBC Music, May 2012. LWC1023_BBC_music_magazine.JPG

"Anders Eidsten Dahls CD, innspilt på hoved- og kororglene i Bragernes kirke, tar hva man kan kalle en kammermusikalsk tilnærming, med detaljene i Brahms´ intrikate kontrakpunkt tydelige i den tette innspillingen. [...] ...her er det spørsmål om en følsom og innsiktsfull musiker som har forskjellige ting å si om musikken."
Martin Anderson - Klassisk Musikkmagasin nr 2/2012. LWC1023_klassisk_musikkmagasin.pdf

"I find that Brahms organ music is good to relax to, and it certainly is the case with this disc. From a less than inspiring black and white disc cover I was exceptionally pleased to see the notes in English and Norwegian - by Barbara Owen. [...] The music is expertly played by Anders Eidsten Dahl and very enjoyable - recommended!"
Mark Jameson. The Organ Club Journal nr 2/2012

"This useful and impressive disc contains all Brahms’s organ music — not much in total, but including his last work, the 11 Chorale Preludes, Op 122, which was published posthumously. As indeed were the early (1856) pair of Preludes and Fugues in, respectively, A minor and G minor, opening the sequence. They are brilliant, flamboyant essays, but the free-standing A flat Fugue and the Chorale Prelude and Fugue on O Traurigkeit, o Herzeleid have an introspection presaging the meditative and fascinating Op 122 pieces. A prelude and fugue by Clara Schumann make a nice transition to the music Brahms produced in the aftermath of her death."
PD - Sunday Times review_LWC1023_sunday_times.pdf