Merkel: Complete Organ Works, Vol 3 - Schiager, Halgeir

Merkel: Complete Organ Works, Vol 3 - Schiager, Halgeir

Pris: 169 kr

Produktinformasjon

Produktbeskrivelse

 

Dette er volum tre av fire i Schiager, Halgeirs store serie med orgelmusikk av Merkel, Gustav (1827- 1885). Han representerer en saksisk orgeltradisjon med tyngdepunkt i Dresden og Leipzig, godt integrert i en midttysk tradisjon. Mens Merkels komposisjonsformer er preget av konservativ forsiktighet, er hans utnyttelse av orgelet mer nyansert enn mange samtidige komponisters. Dette skyldes innflytelsen fra samtidens orgler som i sin klanglige oppbygning var påvirket av orkesterklangen på 1800-tallet. Det gjorde seg utslag i flere orkesterimiterende, mer voluminøse og mindre overtonerike stemmer. Samtidig ble det vanlig med stadig registreringsendringer under spill, noe Merkel benyttet seg av i sine orgelkomposisjoner.