Merkel: Complete Organ Works, Vol 4 - Schiager, Halgeir

Merkel: Complete Organ Works, Vol 4 - Schiager, Halgeir

Pris: 169 kr

Produktinformasjon

Produktbeskrivelse

 

Med den fjerde utgivelsen i serien med Merkel, Gustavs orgelverker fullfører Schiager, Halgeir sitt store prosjekt med den tyske komponisten. Dermed er de viktigste delene av hans imponerende verkliste for første gang tilgjengelig.

Denne utgivelsen inneholder de tre siste orgelsonatene Merkel skrev, den siste bare uker før han døde. Vi finner også et interessant eksempel på musikk rettet inn spesielt mot det britiske markedet i Christmas March, der Merkel siterer Adeste fideles.

Merkels orgelverker kan inndeles i frie og kirkelige verker. Blant frie verker er det særlig grunn til å fremheve hans ni sonater, fem fantasier, variasjonsverker, pastoraler og verker med forskjellige titler. Med wienerklassiske forbilder er sonatene og fantasiene som regel tresatsige, med satsrekkefølgen hurtig – langsom – hurtig. Innledningssatsene følger
vanligvis sonatesatsformen, med en klassisk temadualisme. Mellomsatsene er inspirert
av lyriske klaverstykker i samtiden eksemplifisert i Mendelssohns Lieder ohne Worte. Avslutningssatsene utgjøres av fuger, ofte med en introduksjon foran. Kirkelige verker består av koralforspill og tallrike småstykker til gudstjenestebruk. Han skrev også en orgelskole som var mye i bruk.