Lindeman: Norsk Orgelromantikk - Ulvedalen,Bjørn Vidar

Lindeman: Norsk Orgelromantikk - Ulvedalen,Bjørn Vidar

Pris: 199 kr

Produktinformasjon

Produktbeskrivelse

 

Sju komponister spredt over fem generasjoner fra musikerfamilien Lindeman presenteres på én CD. Organist Bjørn Vidar Ulvedalen spiller musikk fra en glemt og på mange måter viktig epoke i norsk musikkliv. Familien Lindeman har i generasjoner hatt sentrale posisjoner i norsk musikkliv, og CDen lar deg danne et samlet bilde av deres betydning. Det rikt illustrerte plateomslaget gir fyldig presentasjon av komponistene og musikken deres. Verkene er tenkt for kirkerommet og har vært brukt i forbindelse med konserter, brylluper og gudstjenester. Flere av dem er bestillingsverker til kroninger av kongelige og brylluper. Noen av verkene er gjenoppdaget under arbeidet med innspillingen av CDen. Innspillingen er gjort på det store Frobenius-orgelet i Tønsberg domkirke. Seven composers representing five generations of the Lindeman family of musicians are presented on one CD. Organist Bjørn Vidar Ulvedalen plays music from a forgotten and in many ways important epoch in Norwegian music. The Lindeman family has in generations occupied central positions in Norwegian music, and this CD allows you to form an overall picture of their importance. The cover is richly illustrated end gives comprehensive presentations of the composers and their music. The works are designed for the church room and has been used in connection with concerts, weddings and services. Several of them are commissions for coronations and weddings. Some works were rediscovered during the preparation of the CD. The music is played on the great Frobenius organ in Tønsberg Cathedral.