Eirik The Viking - Gjerdevik, Eirik (tuba)

Eirik The Viking - Gjerdevik, Eirik (tuba)

Produktinformasjon

  • «Eirik the Viking» har vært artistnavnet til tubaist Eirik Gjerdevik siden han studerte i Manchester på 90-tallet. Det er også tittelen på hans nye CD, hvor tittelsporet er komponert av Torstein Aagaard-Nilsen, som Gjerdevik har hatt et mangeårig samarbeid med.
  • LWC1064 Produktnummer:
  • Gjerdevik, Eirik (tuba) Produsent:
  • CD Format:
  • 2014 Produksjonsår:
  • http://lawostore.no/vare/5839Forkortet URL:

Produktbeskrivelse

 

EN VIKING KRYSSER SITT SPOR

«Eirik the Viking» har vært artistnavnet til tubaist Eirik Gjerdevik siden han studerte i Manchester på 90-tallet. Det er også tittelen på hans nye CD, hvor tittelsporet er komponert av Torstein Aagaard-Nilsen, som Gjerdevik har hatt et mangeårig samarbeid med.

Oppdraget var å skrive et «pent og sangbart» stykke for solotuba og brassband, med tittelen «Eirik the Viking». Etter å ha lest seg opp på historien om Eirik Blodøks endte Aagaard-Nilsen med å komponere to stykker basert på vikingkongens liv og levnet. «Bloodaxe’ Lament», som oppfyller bestillingen, tar utgangspunkt i Eirik Blodøks som gammel, og den angeren han vel må ha følt etter å ha drept og plyndret et helt liv. Tittelsporet «Eirik the Viking», en frenetisk soloetyde som beskriver livet Eirik Blodøks levde, ble komponistens måte å ”skrive av seg” den grusomme vikingen på.

I tillegg til sagaen om Eirik Blodøks inneholder CD-en en variert bukett med stykker for både solotuba og brassbandbesetning, som «Carnival of Venice», Frode Thingnæs’ «Concertino for Tuba» og Erland von Kochs «Monologue No. 9 for Tuba». Vi får også høre det nyskrevne bestillingsverket «Tuba Libre», komponert spesielt for Gjerdevik av Lars Erik Gudim.

Eirik Gjerdevik (f. 1968) er opprinnelig fra Fusa, men er nå bosatt i Bergen. Han studerte tuba med Nils Eivind Nikolaisen (Bergen Filharmoniske Orkester) ved Bergen Musikkonserva-torium og senere ved RoyalNorthern College of Music i Manchester. De siste 10 årene har Gjerdevik studert hos sin mentor og venn i Tyskland, Robert Tucci. Han har etter hvert blitt enkjent skikkelse i det norske korpsmiljøet, både som musiker, solist og dirigent. Siden 1996 har Eirik Gjerdevik vært fast ansatt i Sjøforsvarets Musikkorps (SFMK), hvor han innehar tittelen kapteinløytnant.

 

A VIKING CROSSES HIS TRACKS

 “Eirik the Viking” has been the stage name of tuba player Eirik Gjerdevik since his student days in Manchester, England in the 1990s. It is also the title of his new CD, the title track of which was composed by Torstein Aagaard-Nilsen, with whom he has collaborated for many years. The composer was commissioned to write a melodic piece for solo tuba and brass band. After reading up on Eirik Bloodaxe, Aagaard-Nilsen ended up composing two numbers based on the Viking king’s life and times. The commissioned piece, “Bloodaxe’ Lament”, strives to capture the aged Eirik Bloodaxe and the remorse he must have felt after a lifetime of killing and plundering. The title track, “Eirik the Viking”, a frenetic solo etude depicting the life that Eirik Bloodaxe lived, was the composer’s way of “ridding himself” of the cruel Viking.

In addition to the saga of Eirik Bloodaxe, the CD offers a varied bouquet of pieces both for solo tuba and for brass band instrumentation, including “Carnival of Venice”, Frode Thingnæs’s “Concertino for Tuba”, and Erland von Koch’s “Monologue No. 9 for Tuba”. We also hear a recent commissioned work, “Tuba Libre”, composed for Gjerdevik by Lars Erik Gudim.

Eirik Gjerdevik (b. 1968) is originally from Fusa, but now resides in Bergen. He studied tuba at the Bergen Conservatory of Music with Nils Eivind Nikolaisen (Bergen Philharmonic Orchestra), and later at the Royal Northern College of Music in Manchester, England. Over the last ten years, Gjerdevik has continued developing as a tuba player under his mentor and friend, Robert Tucci, in Germany. As musician, soloist, and conductor, he has become a well-known figure on the Norwegian brass band scene, and since 1996 he has been a permanent member of The Norwegian Navy Band Bergen, with the rank of lieutenant commander.

 

ANMELDELSER/REVIEWS

«Eirik Gjerdevik er en av landets virkelig dyktige tubaister. Hans plate «Eirik the Viking» inneholder det meste som skal til for å imponere og å underholde Og det må innrømmes at Gjerdeviks tubaspill imponerer, ja selv supersvisker som «Karneval i Venedig» (i fire tappninger) og Ole Bulls «I ensomme Stunde» fungerer godt på denne innspillingen. De mer seriøse tildragelsene Gjerdevik gjør på denne platen, er Torstein Aagaard-Nilsens «Bloodaxe' Lament» og Erland von Kochs «Monolog nr.9» strålende formidlet. Aagaard-Nilsen er en spennende og allsidig komponist, som har skrevet for de fleste besetninger. «Tuba Libre» av Lars-Erik Gudim er et stykke som gir solisten nok av rom til å vise frem alle sider av tubaspillet. Det er godt skrevet og godt framført. Gjerdevik har med det som trengs for å gi et godt bilde av hans kvaliteter som musiker. Og det er et godt stykke håndverk som du finner på denne platen. En plate som bør glede en mengde blåse-entusiaster.»
Trond Erikson  Smaalene LWC1064_smaalenene.pdf

«Vest-Norge har god grobunn for brass-band, noe denne varierte platen fra Bergen Tubakvartett og Stavanger Brass- band demonstrerer til fulle. [...] Eirik Gjerdevik spiller det hele, og viser at tubaen kan være kvikk og uttrykksfull, og ikke bare en spesialeffekt.»
Guy Rickards – Klassisk Musikkmagasin LWC1064_klassisk_musikkmagasin.pdf

«It is not uncommon for tuba recordings to include unaccompanied pieces—things that unveil, in vivid detail, the instrument’s very wide range and panoply of sound possibilities. This album by tuba player Eirik Gjerdevik, [...] includes Erland von Koch’s Monologue 9 and Torstein AagardNilsen’s fierce ’Eirik the Viking’. Also by that composer is Bloodaxe’ Lament, a 12-minute piece for tuba and brass band, where the composer imagines what 10th-Century king Eirik Bloodaxe might have been thinking before heading into battle—maybe during and after, too, since things become rather dramatic in the middle and fade away poignantly at the end. It’s a good piece, best on the album, and Gjerdevik is a good tuba player.»
Kilpatrick – American Record Guide  review_LWC1064_americanrecordguide.pdf