Holberg Recital 1: A Taste Of Italy - Bergen Barokk

Holberg Recital 1: A Taste Of Italy - Bergen Barokk

Pris: 169 kr

Produktinformasjon

Produktbeskrivelse

 

Dette er den første av i alt 3 CDer med Bergen Barokk som tar utgangspunkt i Ludvig Holbergs musikalske smak og mulige repertoar. Ludvig Holberg var som kjent den nordiske opplysningstids hovedfigur. Det som er mindre kjent er at han musiserte hele livet. Blokkfløyte var hans hovedinstrument. Holberg trekker ofte frem Corelli som et klassisk ideal og det var derfor selvsagt at denne store mester måtte være representert. I vårt øvrige utvalg har vi vektlagt nær stilistisk forbindelse til Corelli og at musikken var kjent i København på begynnelsen av 1700-tallet. Medvirkende fra Bergen Barokk: Thorsen, Frode, blokkfløyte; Sveen, Hans Knut, cembalo; Markku Luolajan-Mikkola, barokkcello