Sculpted Sound - von der Lippe Records

«Sculpted Sound» – Klangen fra én instrumentmakers hånd En liveinnspilling der klangen er i sentrum. Anerkjente norske musikere, blant annet Arve Tellefsen, spiller på sine respektive instrumenter bygget av fiolinbygger Jacob von der Lippe. Gjennom en serie konserter i spektakulære lokaler i Oslo ble klangfargene utforsket. Det følger med en 12- siders booklet med introduksjon skrevet av forfatter Edvard Hoem, sammen med tekster om musikerne og instrumentene. Opptakene er gjort av Sean Lewis, plata er mastret av Morgan Nikolaysen og trykket av T-Time Vinyl Plant i Stavanger. 

Før: 210 NOK

: 105 NOK

Rabatt: 50 %

 
Sculpted Sound (LP) - von der Lippe Records

«Sculpted Sound» – Klangen fra én instrumentmakers hånd En liveinnspilling der klangen er i sentrum. Anerkjente norske musikere, blant annet Arve Tellefsen, spiller på sine respektive instrumenter bygget av fiolinbygger Jacob von der Lippe. Gjennom en serie konserter i spektakulære lokaler i Oslo ble klangfargene utforsket. Det følger med en 12- siders booklet med introduksjon skrevet av forfatter Edvard Hoem, sammen med tekster om musikerne og instrumentene. Opptakene er gjort av Sean Lewis, plata er mastret av Morgan Nikolaysen og trykket av T-Time Vinyl Plant i Stavanger. 

 
Christmas From Norway - Lise Davidsen

Før: 279 NOK

: 111.60 NOK

Rabatt: 60 %

 
BRIGDE - Hytta, Anne

Før: 210 NOK

: 105 NOK

Rabatt: 50 %

 
Christmas From Norway - Lise Davidsen

Før: 279 NOK

: 111.60 NOK

Rabatt: 60 %

 
Lineaments - Rasten, Fredrik

Før: 249 NOK

: 99.60 NOK

Rabatt: 60 %

 
Out of the Playground - Rombolà, Alessandra

Før: 210 NOK

: 84 NOK

Rabatt: 60 %

 
5 stages of grief - Vårlid, Kristina

Før: 210 NOK

: 84 NOK

Rabatt: 60 %

 
Arctic - Hemsing, Eldbjørg / Arctic Philharmonic

Før: 269 NOK

: 107.60 NOK

Rabatt: 60 %

 
Unamna - Løvlid, Unni / Hytta, Anne / Nyhus, Ingfrid Breie

Visene Edvard Grieg henta fra ulike folkesangere og satte sammen til Opus 66, er utgangspunktet for en ny utgivelse med Unni Løvlid, Anne Hytta og Ingfrid Breie Nyhus. De tre erfarne musikerne er nysgjerrige på hvem kvinnene bak folkevisene kan ha vært, og hva sangene kan romme av uttrykksmuligheter. Folkesangerne levde visene gjennom arbeid, hverdag og fest, men de ble ikke navngitt, bortsett fra én, Gjendine Slålien, og i dag vet vi lite eller ingenting om dem. Visene i Løvlid/Hytta/Nyhus’ tolkninger står i spenn mellom det hverdagslige og menneskelivets følelsesspekter i de sterke tekstene. Løvlid/Hytta/Nyhus lytter, improviserer, leter og leker seg fram i klanglige rom og omgivelser. 

Før: 210 NOK

: 84 NOK

Rabatt: 60 %

 
Second Room - Taxt, Martin

Second Room er andre album i en serie utgivelser som utforsker forbindelser mellom arkitektur og musikk. I et foredrag på Harvard Universitetet i 2011 drar den japanske arkitekten Sou Fujimoto en sammenligning mellom reiret og hulen som to fundamentalt forskjellige boligkonsepter. Hvor reiret representerer trygghet, varme og forutsigbarhet, er hulen en representant for det ukjente. Et naturlig utformet sted, ikke designet for å bo i. Med kirkeorgel, håndklokker, saxofon, kontrabass og mikrotonal tuba skaper Taxt og hans medmusikere en auditiv fremstilling av hulen og dens mytiske karakter. 

Før: 199 NOK

: 79.60 NOK

Rabatt: 60 %

 
Tales from Norway - Nagaraja, Krishna (Hardingfele) / Meta4

Før: 249 NOK

: 99.60 NOK

Rabatt: 60 %

 
Manuel María Ponce - Øien, Anders Clemens

Før: 199 NOK

: 79.60 NOK

Rabatt: 60 %

 
Lamento - Oslo Circles / Kielland, Marianne Beate (mezzo-soprano)

Midt i pandemien spilte barokkensemblet Oslo Circles inn sin nye CD «Lamento» for LAWO Classics. Solisten – mezzosopran Marianne Beate Kielland – er gruppens mangeårige samarbeidspartner, og sammen presenterer de melankolsk og vakker italiensk barokkmusikk fra 1600-tallet. In the midst of the pandemic the baroque ensemble Oslo Circles recorded its new CD, “Lamento”, for LAWO Classics. The soloist — mezzo-soprano Marianne Beate Kielland — has performed with the group for many years, and together they present beautiful and melancholy Italian baroque music from the seventeenth century. 

Før: 199 NOK

: 75.60 NOK

Rabatt: 62 %

Booklet
 
 
Schwanengesang - Havrøy, Frank / Flagstad, Gunnar

Før: 199 NOK

: 79.60 NOK

Rabatt: 60 %

 
Telemann: 12 Solo Fantasias - Dahl, Caroline Eidsten (recorder)

«Telemann: 12 Solo Fantasias» er Caroline Eidsten Dahls fjerde utgivelse på LAWO Classics. Her gir hun oss velklingende blokkfløytetolkninger av Telemanns (svært dansbare) fantasier for solofløyte, TWV 40:2–13. Menuett, sarabande, bourrée, gigue, gavotte, hornpipe og polonese; som svært mange andre komponister brukte Georg Philipp Telemann (1681–1767) danser som utgangspunkt for sine komposisjoner. "Telemann: 12 Solo Fantasias" is Caroline Eidsten Dahl's fourth release on LAWO Classics. In this release Eidsten Dahl's offers us rich-sounding recorder interpretations of Telemann's (decidedly danceable) fantasies for solo flute, TWV 40: 2–13. As with many other composers, Georg Philipp Telemann (1681–1767) based many of his compositions on dances, including minuets, sarabandes, bourrées, gigues, gavottes, and polonaises. 

Før: 199 NOK

: 79.60 NOK

Rabatt: 60 %

Booklet
 
 
Musique pour deux corps - Zach, Ingar / Rabbia, Michele

Før: 199 NOK

: 79.60 NOK

Rabatt: 60 %

 
Tango 4 Strings - Sponberg, Atle (violin) / Moen, Ann-Helen (soprano) / Orkester Innlandet

Orkester Innlandets nye utgivelse på LAWO Classics – «Tango 4 Strings» – er i sin helhet viet tangoen. Tangoen som uttrykksform har lenge ligget Orkester Innlandets kunstneriske leder, fiolinisten Atle Sponberg, spesielt nært. Det føltes derfor naturlig – og på høy tid – for orkesteret å gir ut en CD med tango som gjennomgangstema. Orchestra Innlandet’s new release on the LAWO Classics label — “Tango 4 Strings” — is devoted in its entirety to the tango. The ensemble’s artistic director, violinist Atle Sponberg, has long felt a close connection to the tango as a realm of expression. Thus it seemed natural — and high time — for the orchestra to release an album with the tango as its recurring theme. 

Før: 199 NOK

: 75.60 NOK

Rabatt: 62 %

Booklet
 
 
 
Eyvind Solås - Komposisjoner - Solås, Eyvind

Før: 269 NOK

: 107.60 NOK

Rabatt: 60 %

 
Henrik Hellstenius: Past & Presence - Augestad, Tora (mezzo-soprano) / Lucchesi, Diego (bass clarinet) / Bergen Philharmonic Orchestra

«Past & Presence» er i sin helhet viet til orkestermusikk av Henrik Hellstenius, med hovedvekt på vokalverk skrevet for mezzosopran Tora Augestad. Hellstenius og Augestad har samarbeidet over mange år, fra operaen «Ophelias: Death By Water Singing» (LWC1098), som hadde premiere i 2005, frem til verkene som er på denne utgivelsen. "Past & Presence" is devoted entirely to the orchestral music of Henrik Hellstenius, focusing primarily on vocal works composed for mezzo-soprano Tora Augestad. Hellstenius and Augestad have collaborated for many years, from 2005, when the opera Ophelias: Death By Water Singing (LWC1098) had its premiere, up to this release. 

Før: 199 NOK

: 75.60 NOK

Rabatt: 62 %

Booklet
 
Sonoko Miriam Welde - Bruch / Vaughan Williams / Barber - Welde, Sonoko Miriam (violin) / Oslo Philharmonic Orchestra / Berglund, Tabita (conductor) / Weilerstein, Joshua (conductor)

På sin debutplate på LAWO Classics byr den fremadstormende, unge, norske fiolinisten Sonoko Miriam Welde lytteren på fiolinkonserter av Max Bruch og Samuel Barber, samt Ralph Vaughan Williams rørende stykke «The Lark Ascending». On her debut recording with LAWO Classics, the up-and-coming young Norwegian violinist Sonoko Miriam Welde presents violin concertos by Max Bruch and Samuel Barber, as well as Ralph Vaughan Williams’s poignant piece “The Lark Ascending”. 

Før: 199 NOK

: 75.60 NOK

Rabatt: 62 %

Booklet
 
Impromptu - Works By The Young Signe Lund - Alver, Rune (piano)

«Impromptu – verker av den unge Signe Lund» er den andre i rekken av tre utgivelser med komponistens komplette klavermusikk. For første gang i historien blir denne musikken nå tilgjengeliggjort i klingende form. CD nr. 2 dokumenterer den unge kvinnelige komponistens tidlige musikalske utvikling på slutten av 1800-tallet fram mot hennes modne form i verket «Cinque morceaux lyriques» op. 34 fra 1905. “Impromptu – Works By The Young Signe Lund” is the second in a series of three releases featuring the composer’s total output for piano. This music has now been made accessible for the very first time in sonorous form. CD no. 2 documents the young female composer’s early musical development at the end of the nineteenth century toward her more mature form in the work “Cinque morceaux lyriques”, op. 34, of 1905. 

Før: 199 NOK

: 75.60 NOK

Rabatt: 62 %

Booklet
 
 
 
Bach: Orgelbüchlein, Preludes, Fantasies & Passacaglia - Nordstoga, Kåre (organ)

På CD 11 og 12 i Kåre Nordstogas serie med innspillinger av Johann Sebastian Bachs samlede orgelverker blir lytteren presentert for «Orgelbüchlein», den kjente samlingen med 45 orgelkoraler, hvor komponisten, ifølge Albert Schweitzer, kanskje når de aller største høyder innen orgelkoralens kunst. Hver av de små miniatyrene fremstår som kunstferdige koralharmoniseringer, hvor hvert eneste motiv og hver eneste polyfone idé synes å ha en mening som kan knyttes til salmens innhold. On CD 11 and 12 of Kåre Nordstoga’s series of recordings of Johann Sebastian Bach’s complete organ works the listener is introduced to “Orgelbüchlein”. In this familiar collection of 45 organ chorales the composer has, in Albert Schweitzer’s view, realised the ideal of the chorale prelude. Each of the small miniatures is an elaborate chorale harmonization, in which every single motif and every single polyphonic idea seems to have meaning related to the hymn’s content. 

Før: 269 NOK

: 107.60 NOK

Rabatt: 60 %

Booklet
 
 
 
Maria Magdalena - Langeland, Sinikka (song, kantele) / Tomter, Lars Anders (viola) / Nordstoga, Kåre (organ)

På sin nye utgivelse «Maria Magdalena», gir Sinikka Langeland oss en spennende musikalsk tolkning av fortellingene om en av de mest framtredende kvinnene i kristendommen, basert på tekster fra Johannes- og Maria-evangeliene. I Johannesevangeliet framstilles Maria Magdalena som en modig kvinne som stod ved Jesu side i lidelse og død. Hennes møte med den opp­standne Jesus i graven er ubeskrivelig vakkert beskre­vet med en skjørhet og skjønnhet som skaper trøst og håp for den som sørger. On her new release, “Maria Magdalena”, Sinikka Langeland gives us a fascinating musical interpretation of the story of one of the most prominent women in the Christian world, based on texts from the Gospels of John and Mary. In the Gospel of John, Mary Magdalene is described as a brave woman who stood by Jesus’ side during his suffering and death. Her encounter with the resurrected Jesus at the grave is presented in indescribably lovely words, with a tenderness and beauty that inspire comfort and hope in people who are mourning. 

Før: 199 NOK

: 75.60 NOK

Rabatt: 62 %

 
 
Krympende klode - Træen, Jørgen / Urheim, Stein

Før: 299 NOK

: 119.60 NOK

Rabatt: 60 %